Az IKC etikai kódexe

Alapelvek

Az Élet tisztelete

A kineziológus felismeri az élet tiszteletének és védelmének jelentőségét és ezzel összhangban cselekszik.

Az Emberek egyensúlya

A kineziológus az izomtesztelésen keresztül az ember önszabályozó képességeire gyakorol hatást, s természetes módszerek használatával segíti a jóllétet.

Holisztikus megközelítés

A kineziológus az egyénnel, mint egésszel foglalkozik az önszabályozó képességek előmozdítása érdekében. Az egyensúlyba hozás során az eljárások minősége fontosabb azok mennyiségénél. A kineziológus tudatában van a problémák mögött meghúzódó tágabb jelentéstartalomnak. A kineziológus által használt nevelési modell kiindulópontja az, hogy az embereket meg kell tanítani saját értékeik felismerésére.

A tünetek megközelítése

A kineziológus nem gyógyít és nem diagnosztizál. A kineziológust a fejlődés lehetősége és nem pedig a betegség érdekli. A kineziológus szakmai tudását használva támogatja kliensét a nagyobb összhang elérésében, mely javítja a tanulási képességeket, valamint az életminőséget.

Az önmagunkért való felelősség modellje

Az egyensúly fenntartása az egyén felelőssége és választása. A kineziológus felelőssége, hogy segítsen a kliensnek abban, hogy megtanulja kezelni állapotát. A kineziológus aktívan bevonja az ügyfelet a kiegyensúlyozási folyamatba úgy, hogy tájékoztatja a klienst a módszer alapelveiről. A kliens tudatossága és részvétele fontos a változáshoz. A kineziológus és kliens közti kapcsolat az önmagáért vállalt felelősség fokozására irányuló aktív együttműködésre épül. A kineziológus a fenti nevelési modellt használja. Önmagát segítőnek/nevelőnek tekinti, aki mindig tiszteletben tartja a kliens választását.

Empátia

A tartós változás és kölcsönös elégedettség csak akkor érhető el, ha empátia jön létre a kliens és a kineziológus között.

Pozitív érzés

A kineziológus célja, hogy pozitív gondolatokon és érzelmeken alapuló gondolati- és viselkedésmintákat idézzen elő.

Szakmaiság

Etikai elkötelezettség

A kineziológus kötelezi magát, hogy az előírt módon végzi munkáját, továbbá tiszteletteljes magatartást tanúsít kliense, partnerei, valamint minden ember irányában. Szakmája feladataira tekintettel a kineziológus önfegyelmet tanúsít és tapintatosan viselkedik, elkerülvén min d a z t, a mi alááshatja hivatása tekintélyét.

Szakmai elkötelezettség

A kineziológus az etikai kódex és a szakmai irányelvek szerint végzi munkáját. A kineziológiai kiegyensúlyozás ideje alatt olyan technikák és módszerek kerülnek alkalmazásra, melyeket az IKC , vagy az IKC által elismert szakmai szervezet jóváhagyott. A kineziológus biztosítja szakmája hírnevét és hitelességét tetteiben, választásaiban mind szakmai, mind pedig magánéletében.

Együttműködés más kineziológusokkal

Más kineziológusokkal való kapcsolat a legmagasabb fokú együttműködésen és szakmaiságon alapul. A kollégák rágalmazása súlyos kihágás. A kineziológus tudatosan nem csábíthatja el pályatársa kliensét. Borravaló vagy ajándék adása a kliens megszerzése érdekében elfogadhatatlan magatartásnak minősül.

Együttműködés orvosokkal, természetgyógyászokkal

A kineziológus tudatában van saját kompetenciájának. Nem tolakszik be más szakterületére; pozitív hozzáállást tanúsít más szakágak gyakorlói iránt, különös tekintettel az orvosokra.

Szakmai titoktartás

A kineziológusnak titoktartási kötelezettsége van a klienseit érintő ügyekben. A kineziológus kizárólag a kliens engedélyével tehet közzé kliensét érintő információt.

A kliens iránti tisztelet

A kineziológus a kliens átfogó jólléte érdekében cselekszik, de csak a kliens személyes kérésére. A kineziológus köteles a klienst világos információval ellátni a kineziológia lehetőségeiről és határairól, ily módon elkerülvén az indokolatlan elvárásokat. A kineziológus mindig hivatalos magatartást tanú sít kliense irányában, még akkor is, amikor a bizalmon és támogatáson alapuló összhangot teremt.. A kezelési díjtól eltérő bármilyen személyes előnyt vagy szívességet, mely a klienssel való szakma i kapcsolat minőségét és hosszát befolyásolja, vissza kell utasítania. Az ügyfél segítése érdekében a kineziológus információt nyújt és tanácsot ad azért, hogy támogassa a kliens egyensúlyának megteremtését. A kineziológus feladata az is, hogy másfajta módszer igénybevételét ajánlja, amennyiben az a kliens jóllétéhez szükséges.

Az izomtesztelés helyes használata

A kineziológus az izomtesztelést, mint a kliens stresszes területeinek azonosításának módszerét alkalmazza. Az izomtesztelés a tudatosság fontos eszköze, azonban ennél is fontosabb, hogy a kineziológus a klienssel való munkában a páciens tudatos részvételét bátorítsa és fokozza. A kineziológus segíti a klienst, hogy az megértse az izomtesztelés segítségével megtalált információk jelentését, mégpedig az előzményekkel, valamint a kezelés céljával összefüggően. A kineziológus felismeri, hogy az izomtesztelés eredményei változhatnak mind a kineziológus, mind pedig a kliens tudás és tudatossági szintjének függvényében. A kineziológus a kliensekkel elért sikereket nem kizárólag kineziológiai eredménnyel méri, hanem a kliens személyes megelégedettségével, valamint a balansz alatti tapasztalataival is. A kineziológus tudatában van, hogy a saját egyensúlya is fontos a kezelések alatt alkalmazott izomtesztelés pontosságához és a visszacsatolás jó minőségéhez. Felismeri, hogy a saját személyes jóllétére fordított idő a kliens állapotának sikeres javulásához elengedhetetlen feltétel.

Folyamatos tanulás, képzés

A kineziológusnak eleget kell tennie a hazája szakmai szervezete által támasztott folyamatos képzési követelménynek. A folyamatos képzés magában foglalhat szakmai kutatómunkát, kineziológus találkozókon történő prezentációt, illetve egyéb tevékenységeket, melyek hozzájárulnak a kineziológiai hivatás fejlődéséhez. A szakmai szervezet követelményeitől, illetve a helyi vonatkozó szabályoktól függően a kineziológus függessze ki munkahelyén a folyamatos képzést igazoló okmányokat és a működését engedélyező iratokat.

A munkavégzés helye

A kineziológus munkavégzésének helye meg kell, hogy feleljen a helyi törvények szabta követelményeknek és feltételeknek.

Titulusok és minősítések

A kineziológus kizárólag a rá vonatkozó iskolai végzettséget, igazoló okleveleket és képzettségének megfelelő titulusokat használhatja. A kineziológus hirdetésekben, médiában és egyéb reklámhordozókban őszintén, a valóságnak megfelelően mutatja be magát, olyan módon, mely előmozdítja a kineziológia, mint hivatás egészét.


Az MKA kineziológus kereső oldalán bármely kineziológiai ágat végzett szakember regisztrálhat. A regisztrációnál megadott adatokat és végzettségeket az MKA nem ellenőrzi, azokat az adott szakember adja meg. Az egyes szakemberek szakmai felkészültségének igazolására leginkább az MKA minősítési rendszere irányadó, melynek tanulmányozásával betekintést nyerhet az egyes végzettségek szintjével és mélységével kapcsolatban. Tovább a minősítési rendszerhez.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató.